Slutprov TLP10 för truckutbildning A & B.
Lycka till!

Vad behöver du för att få köra trucken på väg?
Vilken skyddsutrustning måste användas vid påfyllning av batterivatten i trucken?
Vad bör du tänka på innan du börjar fylla på batterivatten i trucken?
Till vem anmäls fel på trucken i första hand?
Vilka risker medför en för tungt lastad motviktstruck?
Vem är ansvarig för den dagliga tillsynen av trucken?
Vilken funktion fyller truckens gaffelvagn?
Vilket är det lättaste sättet att kontrollera om det är något fel på hydraulsystemet?
Hur ofta ska den dagliga tillsynen av en truck genomföras?
Vem är ansvarig för hur en lastbil är lastad?
Hur påverkas stabiliteten hos en tungt lastad truck när man lyfter gafflarn?
Kan en truckförare dömas för rattfylleri?
Hur kontrollerar man färdbromsen?
Varför är det viktigt att kontrollera lyftkedjorna?
Vad ska du göra om lasten på gafflarna skymmer din sikt?
Vad bör du tänka på innan du kliver ur trucken?
Vad betyder denna märkning?
Vilken information får man av truckens kapacitetsskylt?
Vilken truck bär alltid lasten framför det främre hjulparet?
Vilken information finner du i TLP10?
Hur gammal behöver du vara för att ta ett truckkort?
När ska du tänka på centrifugalkraften vid truckkörning?
För vilken trucktyp gäller alltid hävstångsprincipen?
Hur tar du lättast reda på godsets vikt?
Vilken staplingsmetod kräver minst utrymme?
Vilken är den vanligaste staplingsmetoden?
När ska du tänka på den levande kraften?
Får personlyft göras med en motviktstruck?
Vilka risker finns med knallgas som kan bildas i batteriet?
Får du köra en truck med dåliga bromsar?
Vad är tyngdpunktsavståndet? 
Vad visar denna symbol?
Vad betyder denna symbol?
Vad visar denna symbol?
Vilken typ av styrning är det på truckar?
Vilket av följande är en komponent som kan användas istället för gafflar?
Vad är sant om hjulbanor (massivgummidäck)?
Förnamn
Efternamn
Adress (inklusive gatunummer)
Postnummer
Ort
C/o adress (endast om du är inneboende)